En gemenskap för alla 

Pingstförsamlingen i Borgholm har ett  50-tal medlemmar. Förutom medlemmarna deltar ett stort antal delårsboende i verksamheten, främst sommartid. Här möts människor från olika håll och med olika bakgrund. Alla är välkomna.

Kyrkan ligger på Tullgatan 21, centralt i Borgholm. Våra gudstjänster på söndagarna startar 10.30 och avslutas med kyrkkaffe. Under terminerna bjuder vi bland annat in till Alphagrupper för dig som är nyfiken på kristen tro. Sommartid tar Turistkyrkan över med uppskattade samlingar varje vecka.

Pingstkyrkan i Borgholm är en del av den svenska pingsrörelsen som idag består av 430 församlingar i Sverige med ungefär 85 000 medlemmar. 

Kontaktperson för församlingen är Daniel Holmgren

daniel.holmgren@pingstborgholm.se